Mùa Cô Đơn - Love In The Rain

Phần: Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

Chia sẻ 5.8/10

THÔNG TIN PHIM

Bộ phim là câu chuyện tình yêu của những người trẻ ở một thị trấn của Thái Lan trong mùa mưa. Mùa mưa ở đây đã chứng kiến câu chuyện tình lãng mạn của họ, cũng như những vui buồn trong tình yêu.