PHIM CỦA DIỄN VIÊN ARCHIE KAO, VIÊN VỊNH NGHI, DƯƠNG MỊCH