Quý khách vui lòng Đăng nhập để xem phim

Bảy Viên Kim Cương - Wonder Seven

Chia sẻ 5.8/10

THÔNG TIN PHIM

Tổ đặc công gồm 7 thành viên được gọi là Bảy viên kim cương , thường trực tại Hồng Kông, chuyên hoàn thành các nhiệm vụ quân sự khó. Họ vốn là trẻ mồ côi, lớn lên cùng nhau. Một ngày, họ nhận được nhiệm vụ phá hoại một vụ giao dịch vũ khí từ Mỹ về Hồng Kông của quan quân cao cấp Trung Quốc...