Biệt Đội Đánh Thuê - Mercenary War

Chia sẻ 6.0/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Phim là câu chuyện về một nhóm lính đánh thuê phải chiến đấu để bảo vệ mỏ dầu khí.