Biệt Đội Mãnh Hổ - Railroad Tigers

Chia sẻ 5.9/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Pim võ thuật của “ông vua” Thành Long, lấy bối cảnh năm 1941, Trung Quốc thù trong giặc ngoài, một công nhân đường sắt dẫn dắt những anh em có cùng chí hướng chống lại quân Nhật, cướp lấy thực phẩm cứu khổ. Trước tình hình đó, Nhật gửi thêm quân đội tới đàn áp khiến đội Mãnh Hổ gặp vô vàn khó khăn.