Binh Đoàn Cuối Cùng - The Last Legion

Chia sẻ 5.4/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Trước Công nguyên, đế chế La Mã lâm vào cảnh nguy ngập khi cậu hoàng tử nhỏ Romulus chỉ mới tròn 12 tuổi. Khi đế chế La Mã sụp đổ, Romulus chạy trốn thành phố và dấn thân vào cuộc tìm kiếm con đường cứu nguy cho đất nước. Cậu đã phát hiện ra thanh kiếm huyền thoại tương truyền là của Caesar khi xưa.