Bộ Tứ Siêu Đẳng - Fantastic Four

Chia sẻ

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Bộ tứ gồm: Richards có thể kéo dài người như cao su, Susan Storm có thể trở nên vô hình và tạo ra năng lượng lá chắn, Johnny Storm có khả năng tự bốc cháy và bay, Grimm trở thành một người đá với sức mạnh khủng khiếp. Bộ tứ phối hợp cùng nhau để cứu Trái Đất khỏi kẻ hung ác Victor Domashev.
X

Bỏ qua Tải ứng dụng