Câu Chuyện Bị Đánh Cắp - Suttakathai

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Hai cảnh sát tập sự, Ramki và Sangili, đến nhận chức tại đồn cảnh sát ở một thị trấn nhỏ với hy vọng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất và họ hợp tác để phá những vụ án giết người trong làng.