Chiếc Thìa Bạc - Silver Spoon

Chia sẻ 6.9/10

Tóm tắt:

Yugo, một cậu bé thường mơ về cuộc sống xa gia đình nên chủ động đăng kí vào một trường nông nghiệp.... Mở rộng

Thông tin:

X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn