Chiếc Thìa Bạc - Silver Spoon

Chia sẻ 6.9/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Yugo, một cậu bé thường mơ về cuộc sống xa gia đình nên chủ động đăng kí vào một trường nông nghiệp. Cậu nghĩ là với tài năng của mình, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng mọi việc chẳng hề như Yugo nghĩ. Lớn lên trong thành phố, cậu buộc phải chấp nhận sự bất tiện trong lao động nông nghiệp.