Chuyên Gia Xảo Quyệt - Tricky Brains

Chia sẻ 7.1/10

THÔNG TIN PHIM

Cổ Tinh, chuyên gia bịp bợm được thuê đội lốt người em cùng cha khác mẹ bị thất lạc từ nhỏ của Văn Kiệt. Dưới bàn tay của Cổ Tinh, việc làm ăn của công ty Văn Kiệt trở nên tồi tệ. Bất chấp mọi tai ương, Văn Kiệt vẫn một lòng yêu thương Cổ Tinh. Chuyên gia bịp bợm cảm động, quyết định thay đổi...