Con Thiên Chúa - Son Of God

Chia sẻ 5.7/10

THÔNG TIN PHIM

Son Of God kể về cuộc đời Chúa Jesus, từ sự giáng sinh thấp hèn, sự dạy dỗ, cho đến cái chết của Ngài trên thập tự giá.
X

Bỏ qua Tải ứng dụng