Cưỡng Đoạt 2 - Taken 2

Chia sẻ 6.3/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bryan Mills làm vệ sĩ cho những người nổi tiếng. Trong chuyến đi tới Itstanbul, ông mời vợ cũ Lenore... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Thuê bao 0

Bỏ qua Đồng ý