Dạ Yến - The Banquet

Chia sẻ 6.5/10

Tóm tắt:

Phim có bối cảnh Ngũ đại Thập quốc, thời kỳ hỗn loạn và suy tàn nhất trong lịch sử phong kiến Trung ... Mở rộng

Thông tin: