Đại Chiến Long Tích - Sacrificial Altar

Chia sẻ 6.0/10

THÔNG TIN PHIM

Ngô Tiểu Tà cùng các bạn hữu tìm cách chống lại Lý Lạc Sơn, kẻ đang nghe theo Ác Ma tìm cách hồi sinh 80 Oán Linh để thống trị nhân gian.