Đại Thánh Giáng Trần - Fight Against Buddha

Chia sẻ

Tóm tắt:

Sau khi giúp Đường Tăng lấy được kinh, Ngộ Không lại tiếp tục một thử thách khác. Vì muốn chiến thắn... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn