Đạo Mộ Bút Ký - Daniel Lee

Chia sẻ 5/10

THÔNG TIN PHIM

Ngô Tà là chủ một cửa hàng đồ cổ. Khi tham gia vào một vụ đạo mộ, anh phát hiện ra một ngôi mộ từ thời Chiến Quốc và những bí ẩn xung quanh. Từ những ghi chép cũ của ông mình và sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm, anh đã tìm ra được kho báu bị mất và những kẻ có mặt trong vụ thảm sát gia đình anh.