Quý khách vui lòng Đăng nhập để xem phim

Dễ Thôi Mà

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Một chú bé cho rằng làm gì cũng dễ. Vào xưởng mộc chú không chịu học. Cả đống gỗ chú làm hỏng hết, chỉ còn lại con quay gỗ để chơi.