Dị Nhân 6: Ngày Cũ Của Tương Lai - X-Men: Days of Future Past

Chia sẻ 8/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Người Sói được gửi về quá khứ để giúp đỡ giáo sư X, Magneto và các dị nhân của X-Men ngăn chặn sự trỗi dậy của Sentinels, loại rô bốt khổng lồ được lập trình để tiêu diệt những người mang gen đột biến.
X

Bỏ qua Tải ứng dụng