Điệp Viên 007 Định Mức Khuây Khỏa - 007 Quantum Of Solace

Chia sẻ 6.6/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Phim là phần thứ 22 của loạt phim James Bond. Bond cùng ‘M’ thẩm vấn Mr. White để tìm ra tông tích của tổ chức bí mật. Nhiệm vụ đã đưa Bond tới Úc, Italia, và Nam Mỹ, và tại đây anh phát hiện ra Greene có âm mưu thống trị một trong những tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của thế giới.