Đội Trưởng Mỹ: Mùa Đông - Captain America The Winter Soldier

Chia sẻ

Tóm tắt:

Captain America có một cuộc sống khá thầm lặng tại Washington. Tuy nhiên, khi một người bạn trong SH... Mở rộng

Thông tin: