Quý khách vui lòng Đăng nhập để xem phim

Hạng Võ Phá Tần- No Retreat

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Quân Tần bao vây quân Triệu tại Cự Lộc, Hạng Võ dẫn lĩnh Sở quân cứu viện. Quân Tần và quân Sở cách biệt nhau về số lượng. Dưới sự dẫn dắt anh minh dũng cảm của Hạng Võ, các tướng sĩ anh dũng lấy một chọi mười, đánh bọn quân Tần.