Chọn tập 1/16

Tập 1

815369 lượt xem

Tập 2

163716 lượt xem

Tập 3

125538 lượt xem

Tập 4

132713 lượt xem

Tập 5

34915 lượt xem

Tập 6

36270 lượt xem

Tập 7

28043 lượt xem

Tập 8

29810 lượt xem

Tập 9

43561 lượt xem

Tập 10

30377 lượt xem

Tập 11

28236 lượt xem

Tập 12

32432 lượt xem

Tập 13

30763 lượt xem

Tập 14

33382 lượt xem

Tập 15

34342 lượt xem

Tập 16

192939 lượt xem

Hậu Duệ Mặt Trời - Descendants Of The Sun

Chia sẻ 8.6/10

Tóm tắt:

Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Kang Mo Yeon là thành viên của t... Mở rộng

Thông tin: