Chọn tập 1/16

Tập 1

963608 lượt xem

Tập 2

187405 lượt xem

Tập 3

145624 lượt xem

Tập 4

148920 lượt xem

Tập 5

51931 lượt xem

Tập 6

52615 lượt xem

Tập 7

41759 lượt xem

Tập 8

44840 lượt xem

Tập 9

65710 lượt xem

Tập 10

45653 lượt xem

Tập 11

43122 lượt xem

Tập 12

49562 lượt xem

Tập 13

46949 lượt xem

Tập 14

50875 lượt xem

Tập 15

51959 lượt xem

Tập 16

225058 lượt xem

Hậu Duệ Mặt Trời - Descendants Of The Sun

Chia sẻ 8.6/10

Tóm tắt:

Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Kang Mo Yeon là thành viên của t... Mở rộng

Thông tin: