Chọn tập 1/16

Tập 1

828196 lượt xem

Tập 2

165405 lượt xem

Tập 3

126773 lượt xem

Tập 4

133931 lượt xem

Tập 5

36019 lượt xem

Tập 6

37436 lượt xem

Tập 7

28959 lượt xem

Tập 8

30784 lượt xem

Tập 9

44965 lượt xem

Tập 10

31400 lượt xem

Tập 11

29058 lượt xem

Tập 12

33358 lượt xem

Tập 13

31740 lượt xem

Tập 14

34442 lượt xem

Tập 15

35454 lượt xem

Tập 16

194818 lượt xem

Hậu Duệ Mặt Trời - Descendants Of The Sun

Chia sẻ 8.6/10

Tóm tắt:

Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Kang Mo Yeon là thành viên của t... Mở rộng

Thông tin: