Chọn tập 1/16

Tập 1

961370 lượt xem

Tập 2

186918 lượt xem

Tập 3

145254 lượt xem

Tập 4

148626 lượt xem

Tập 5

51637 lượt xem

Tập 6

52339 lượt xem

Tập 7

41493 lượt xem

Tập 8

44536 lượt xem

Tập 9

65245 lượt xem

Tập 10

45300 lượt xem

Tập 11

42798 lượt xem

Tập 12

49170 lượt xem

Tập 13

46630 lượt xem

Tập 14

50519 lượt xem

Tập 15

51636 lượt xem

Tập 16

224425 lượt xem

Hậu Duệ Mặt Trời - Descendants Of The Sun

Chia sẻ 8.6/10

Tóm tắt:

Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Kang Mo Yeon là thành viên của t... Mở rộng

Thông tin: