Héc Quyn - Hercules

Chia sẻ 6/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Hercules bán sức mạnh của mình để đổi lấy vàng và danh tiếng khiến kẻ thù khiếp sợ. Nhưng khi vị vua nhân từ của xứ Thrace nhờ Hercules gúp đỡ đánh bại một tên chúa tể tàn bạo, anh nhận ra rằng một khi thực thi công lý, anh sẽ trở lại thành anh hùng, trở lại thành Hercules trong thần thoại.