Héc Quyn - Hercules

Chia sẻ 6/10

Tóm tắt:

Hercules bán sức mạnh của mình để đổi lấy vàng và danh tiếng khiến kẻ thù khiếp sợ. Nhưng khi vị vua... Mở rộng

Thông tin: