PHIM CỦA DIỄN VIÊN HỒ LIÊN

Cười Xuân Nam Bắc: "Bu Thằng Bời"

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng

Năm sản xuất: 2011

Diễn viên: Vân Dung, Hiệp Gà, Quang Tèo

Tết Vào, Tết Ra

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng

Năm sản xuất: 2006

Diễn viên: Hiệp Gà, Hồ Liên, Thùy Dương

Đếm Cua Trong Lỗ

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng

Năm sản xuất: 2010

Diễn viên: Hồ Liên, Kim Xuyến

Nhàn Cư Vi Bất Thiện

Đạo diễn: Lê Cường Việt

Năm sản xuất: 2010

Diễn viên: Thu Huyền, Hồng Quân, Hồ Liên

Nhất Bên Trọng

Đạo diễn: Lê Cường Việt

Năm sản xuất: 2010

Diễn viên: Hồ Liên, Hiệp Vịt

Râu Quặp

Đạo diễn: Phạm Đông Hồng

Năm sản xuất: 2004

Diễn viên: Hán Văn Tình, Vân Dung, Quốc Anh

Bộ phim hài phê phán những thói hư tật xấu, nhưng đồng thời cũng phản ánh đúng đời sống của những người nông dân Việt nam: giản dị và chân chất .

Công Nghệ Bán Cơm

Đạo diễn: Lê Cường Việt

Năm sản xuất: 2010

Diễn viên: Hồ Liên, Quang Thụy, Văn Dương