Chọn tập 1/17

Tập 1

222470 lượt xem

Tập 2

2025 lượt xem

Tập 3

1268 lượt xem

Tập 4

1031 lượt xem

Tập 5

685 lượt xem

Tập 6

1177 lượt xem

Tập 7

688 lượt xem

Tập 8

547 lượt xem

Tập 9

1248 lượt xem

Tập 10

544 lượt xem

Tập 11

517 lượt xem

Tập 12

433 lượt xem

Tập 13

426 lượt xem

Tập 14

486 lượt xem

Tập 15

666 lượt xem

Tập 16

961 lượt xem

Tập 17

1654 lượt xem

Hoàng Đế Lưu Manh - Rogue Emperor

Chia sẻ

Tóm tắt:

Chu Cẩm Xuân lang thang khắp đầu đường xó chợ Hồng Kong, tự xưng là hoàng đế cuối cùng của Trung Quố... Mở rộng