Chọn tập 1/17

Tập 1

250958 lượt xem

Tập 2

3132 lượt xem

Tập 3

1767 lượt xem

Tập 4

1466 lượt xem

Tập 5

963 lượt xem

Tập 6

1721 lượt xem

Tập 7

975 lượt xem

Tập 8

802 lượt xem

Tập 9

1687 lượt xem

Tập 10

803 lượt xem

Tập 11

743 lượt xem

Tập 12

657 lượt xem

Tập 13

630 lượt xem

Tập 14

698 lượt xem

Tập 15

955 lượt xem

Tập 16

1390 lượt xem

Tập 17

2476 lượt xem

Hoàng Đế Lưu Manh - Rogue Emperor

Chia sẻ

Tóm tắt:

Chu Cẩm Xuân lang thang khắp đầu đường xó chợ Hồng Kong, tự xưng là hoàng đế cuối cùng của Trung Quố... Mở rộng