Chọn tập 1/17

Tập 1

204107 lượt xem

Tập 2

1075 lượt xem

Tập 3

682 lượt xem

Tập 4

555 lượt xem

Tập 5

408 lượt xem

Tập 6

692 lượt xem

Tập 7

414 lượt xem

Tập 8

340 lượt xem

Tập 9

705 lượt xem

Tập 10

339 lượt xem

Tập 11

316 lượt xem

Tập 12

270 lượt xem

Tập 13

262 lượt xem

Tập 14

311 lượt xem

Tập 15

422 lượt xem

Tập 16

520 lượt xem

Tập 17

854 lượt xem

Hoàng Đế Lưu Manh - Rogue Emperor

Chia sẻ

Tóm tắt:

Chu Cẩm Xuân lang thang khắp đầu đường xó chợ Hồng Kong, tự xưng là hoàng đế cuối cùng của Trung Quố... Mở rộng