Chọn tập 1/17

Tập 1

243733 lượt xem

Tập 2

2824 lượt xem

Tập 3

1603 lượt xem

Tập 4

1309 lượt xem

Tập 5

870 lượt xem

Tập 6

1549 lượt xem

Tập 7

877 lượt xem

Tập 8

714 lượt xem

Tập 9

1548 lượt xem

Tập 10

698 lượt xem

Tập 11

679 lượt xem

Tập 12

562 lượt xem

Tập 13

540 lượt xem

Tập 14

628 lượt xem

Tập 15

847 lượt xem

Tập 16

1220 lượt xem

Tập 17

2196 lượt xem

Hoàng Đế Lưu Manh - Rogue Emperor

Chia sẻ

Tóm tắt:

Chu Cẩm Xuân lang thang khắp đầu đường xó chợ Hồng Kong, tự xưng là hoàng đế cuối cùng của Trung Quố... Mở rộng