Chọn tập 1/40

Tập 1

191938 lượt xem

Tập 2

7708 lượt xem

Tập 3

6096 lượt xem

Tập 4

4711 lượt xem

Tập 5

4291 lượt xem

Tập 6

3784 lượt xem

Tập 7

3742 lượt xem

Tập 8

3437 lượt xem

Tập 9

3013 lượt xem

Tập 10

3258 lượt xem

Tập 11

2810 lượt xem

Tập 12

2747 lượt xem

Tập 13

2816 lượt xem

Tập 14

3680 lượt xem

Tập 15

2919 lượt xem

Tập 16

2543 lượt xem

Tập 17

2489 lượt xem

Tập 18

3487 lượt xem

Tập 19

2439 lượt xem

Tập 20

2542 lượt xem

Tập 21

2326 lượt xem

Tập 22

2015 lượt xem

Tập 23

2072 lượt xem

Tập 24

2446 lượt xem

Tập 25

2251 lượt xem

Tập 26

2203 lượt xem

Tập 27

2153 lượt xem

Tập 28

1915 lượt xem

Tập 29

1973 lượt xem

Tập 30

2009 lượt xem

Tập 31

1879 lượt xem

Tập 32

1707 lượt xem

Tập 33

1964 lượt xem

Tập 34

1758 lượt xem

Tập 35

1825 lượt xem

Tập 36

1641 lượt xem

Tập 37

1840 lượt xem

Tập 38

2280 lượt xem

Tập 39

3351 lượt xem

Tập 40

7019 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 191938

Đạo diễn: Otello Stolfo

Thể loại: Viễn Tưởng

Năm: 2012

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Bobby Lockwood, Kedar Williams-Stirling, Louisa Connolly-Burnham