Chọn tập 1/40

Tập 1

222721 lượt xem

Tập 2

10881 lượt xem

Tập 3

8487 lượt xem

Tập 4

6537 lượt xem

Tập 5

5986 lượt xem

Tập 6

5334 lượt xem

Tập 7

5389 lượt xem

Tập 8

4863 lượt xem

Tập 9

4275 lượt xem

Tập 10

4591 lượt xem

Tập 11

3999 lượt xem

Tập 12

3984 lượt xem

Tập 13

4155 lượt xem

Tập 14

5269 lượt xem

Tập 15

4205 lượt xem

Tập 16

3684 lượt xem

Tập 17

3581 lượt xem

Tập 18

4975 lượt xem

Tập 19

3545 lượt xem

Tập 20

3721 lượt xem

Tập 21

3429 lượt xem

Tập 22

3004 lượt xem

Tập 23

3105 lượt xem

Tập 24

3639 lượt xem

Tập 25

3385 lượt xem

Tập 26

3428 lượt xem

Tập 27

3229 lượt xem

Tập 28

3030 lượt xem

Tập 29

2985 lượt xem

Tập 30

2958 lượt xem

Tập 31

2818 lượt xem

Tập 32

2538 lượt xem

Tập 33

2832 lượt xem

Tập 34

2551 lượt xem

Tập 35

2689 lượt xem

Tập 36

2429 lượt xem

Tập 37

2648 lượt xem

Tập 38

3278 lượt xem

Tập 39

4833 lượt xem

Tập 40

10114 lượt xem

Hội Sói - Wolf Blood

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim nói về 3 thiếu niên và cuộc sống của họ khi phát hiện ra mình là người sói. Họ phải làm gì v... Mở rộng

Thông tin: