Kế Hoạch Ngăn Cản - Blockers

Chia sẻ 6.4/10

THÔNG TIN PHIM

Blockers - Kế Hoạch Ngăn Cản là một bộ phim hài, xoay quanh ba vị phụ huynh (Hunter, Lisa và Mitchell), những người đang cố gắng ngăn cản việc con gái của mình nếm trái cấm trong buổi Prom ở trường.
X

Bỏ qua Tải ứng dụng