Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam - To Kill With Intrigue

Chia sẻ 5.5/10

THÔNG TIN PHIM

Chin Chang Yin dẫn đầu một băng đảng được gọi là Killer Bees trong một nhiệm vụ trả thù để giết gia đình của Cao Lệ. Tuy nhiên, cô ấy giết tất cả mọi người ngoại trừ nhân vật của Thành Long vì đã lỡ yêu anh ta.
X

Bỏ qua Tải ứng dụng