Kỷ Băng Hà 5: Trời Sập - Ice Age: Collision Course

Chia sẻ 5.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Chú sóc Scrat cùng hạt dẻ thân yêu tiếp tục cuộc hành trình kỳ lạ khi lên nhầm phi thuyền phóng ra n... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Thuê bao 0

Bỏ qua Gửi tin nhắn