Ký Ức Hồi Sinh - Remember

Chia sẻ 8/10

Tóm tắt:

Thế giới trong tương lai khi mà con người sống không còn quá khứ, không có đau khổ, bị chính phủ kiề... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 19172

Đạo diễn: Dallas Lammiman

Thể loại: Hành Động, Hollywood

Năm: 2016

Quốc gia: Mỹ

Diễn viên: Justin Lewis, Scott Heatcoat, Rachel Peacock