PHIM CỦA ĐẠO DIỄN LINH THANH

Ô Sin Nhà Ai

Đạo diễn: Linh Thanh

Năm sản xuất: 2008

Ăn Miếng Trả Miếng

Đạo diễn: Linh Thanh

Năm sản xuất: 2008

Diễn viên: Zulay Henao, Phạm Bằng, Quốc Anh