Chọn tập 1/28

Tập 1

1197513 lượt xem

Tập 2

3155 lượt xem

Tập 3

2534 lượt xem

Tập 4

2130 lượt xem

Tập 5

2069 lượt xem

Tập 6

1702 lượt xem

Tập 7

1687 lượt xem

Tập 8

1705 lượt xem

Tập 9

1569 lượt xem

Tập 10

1419 lượt xem

Tập 11

1264 lượt xem

Tập 12

1577 lượt xem

Tập 13

1698 lượt xem

Tập 14

1263 lượt xem

Tập 15

1479 lượt xem

Tập 16

1235 lượt xem

Tập 17

1274 lượt xem

Tập 18

1251 lượt xem

Tập 19

1169 lượt xem

Tập 20

1282 lượt xem

Tập 21

1107 lượt xem

Tập 22

1076 lượt xem

Tập 23

980 lượt xem

Tập 24

1101 lượt xem

Tập 25

2532 lượt xem

Tập 26

1228 lượt xem

Tập 27

1560 lượt xem

Tập 28

4399 lượt xem

Luật Sư Đại Tài - Law Dis-Order

Chia sẻ

Tóm tắt:

Luật sư là người bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa nhưng giữa muôn trùng khó khăn trong cuộc sống, ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 1197513

Đạo diễn: La Vĩnh Hiền

Thể loại: Trinh Thám

Năm: 2016

Quốc gia: Hồng Kông

Diễn viên: Phương Trung Tín, Huỳnh Trí Văn, Liêu Khải Trí