Chọn tập 1/28

Tập 1

322967 lượt xem

Tập 2

2692 lượt xem

Tập 3

2145 lượt xem

Tập 4

1823 lượt xem

Tập 5

1697 lượt xem

Tập 6

1420 lượt xem

Tập 7

1421 lượt xem

Tập 8

1434 lượt xem

Tập 9

1305 lượt xem

Tập 10

1165 lượt xem

Tập 11

1067 lượt xem

Tập 12

1326 lượt xem

Tập 13

1183 lượt xem

Tập 14

1071 lượt xem

Tập 15

1236 lượt xem

Tập 16

999 lượt xem

Tập 17

1026 lượt xem

Tập 18

1019 lượt xem

Tập 19

929 lượt xem

Tập 20

1032 lượt xem

Tập 21

868 lượt xem

Tập 22

853 lượt xem

Tập 23

781 lượt xem

Tập 24

863 lượt xem

Tập 25

2072 lượt xem

Tập 26

992 lượt xem

Tập 27

1295 lượt xem

Tập 28

3911 lượt xem

Luật Sư Đại Tài - Law Dis-Order

Chia sẻ

Tóm tắt:

Luật sư là người bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa nhưng giữa muôn trùng khó khăn trong cuộc sống, ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 322967

Đạo diễn: La Vĩnh Hiền

Thể loại: Trinh Thám

Năm: 2016

Quốc gia: Hồng Kông

Diễn viên: Phương Trung Tín, Huỳnh Trí Văn, Liêu Khải Trí