Chọn tập 1/28

Tập 1

205297 lượt xem

Tập 2

2179 lượt xem

Tập 3

1776 lượt xem

Tập 4

1487 lượt xem

Tập 5

1367 lượt xem

Tập 6

1121 lượt xem

Tập 7

1145 lượt xem

Tập 8

1201 lượt xem

Tập 9

1057 lượt xem

Tập 10

964 lượt xem

Tập 11

835 lượt xem

Tập 12

1086 lượt xem

Tập 13

902 lượt xem

Tập 14

862 lượt xem

Tập 15

984 lượt xem

Tập 16

773 lượt xem

Tập 17

751 lượt xem

Tập 18

783 lượt xem

Tập 19

712 lượt xem

Tập 20

796 lượt xem

Tập 21

708 lượt xem

Tập 22

690 lượt xem

Tập 23

632 lượt xem

Tập 24

649 lượt xem

Tập 25

1695 lượt xem

Tập 26

828 lượt xem

Tập 27

1043 lượt xem

Tập 28

3419 lượt xem

Luật Sư Đại Tài - Law Dis-Order

Chia sẻ

Tóm tắt:

Luật sư là người bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa nhưng giữa muôn trùng khó khăn trong cuộc sống, ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 205297

Đạo diễn: La Vĩnh Hiền

Thể loại: Đang cập nhật

Năm: 2016

Quốc gia: Hồng Kông

Diễn viên: Phương Trung Tín, Huỳnh Trí Văn, Liêu Khải Trí