Ma Nữ Tìm Chồng 2 - Make Me Shudder 2

Chia sẻ 5.9/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Bộ phim được nối tiếp phần 1 khi nhóm các nam sinh của trường trung học tuy rất sợ ma nhưng vẫn muốn khám phá nhiều bí ẩn. Họ bị cuốn về quá khứ và gặp ma nữ truyền thuyết Thái Lan: ma NAK. Họ phải giúp Nak tìm chồng cô nếu họ không muốn bị Nak ám suốt đời.