Chọn tập 1/31

Tập 1

140551 lượt xem

Tập 2

15375 lượt xem

Tập 3

13033 lượt xem

Tập 4

11795 lượt xem

Tập 5

10515 lượt xem

Tập 6

8659 lượt xem

Tập 7

8803 lượt xem

Tập 8

8286 lượt xem

Tập 9

8304 lượt xem

Tập 10

8129 lượt xem

Tập 11

7771 lượt xem

Tập 12

7404 lượt xem

Tập 13

7870 lượt xem

Tập 14

7630 lượt xem

Tập 15

7086 lượt xem

Tập 16

7281 lượt xem

Tập 17

6409 lượt xem

Tập 18

6994 lượt xem

Tập 19

5743 lượt xem

Tập 20

7429 lượt xem

Tập 21

6068 lượt xem

Tập 22

5728 lượt xem

Tập 23

4953 lượt xem

Tập 24

4840 lượt xem

Tập 25

4891 lượt xem

Tập 26

5020 lượt xem

Tập 27

4859 lượt xem

Tập 28

5405 lượt xem

Tập 29

7519 lượt xem

Tập 30

8272 lượt xem

Tập 31

16673 lượt xem

Mỹ Nhân - Birth Of The Beauty

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Geum-Ran là cô gái thừa cân tốt bụng. Chồng cô – Kang-Joon có mối quan hệ với người khác. Rồi Geum-R... Mở rộng

Thông tin: