Chọn tập 1/31

Tập 1

109931 lượt xem

Tập 2

10680 lượt xem

Tập 3

9027 lượt xem

Tập 4

7974 lượt xem

Tập 5

7255 lượt xem

Tập 6

5812 lượt xem

Tập 7

5901 lượt xem

Tập 8

5449 lượt xem

Tập 9

5552 lượt xem

Tập 10

5496 lượt xem

Tập 11

5141 lượt xem

Tập 12

4884 lượt xem

Tập 13

5188 lượt xem

Tập 14

5094 lượt xem

Tập 15

4692 lượt xem

Tập 16

4848 lượt xem

Tập 17

4333 lượt xem

Tập 18

4731 lượt xem

Tập 19

3889 lượt xem

Tập 20

4947 lượt xem

Tập 21

3927 lượt xem

Tập 22

3800 lượt xem

Tập 23

3342 lượt xem

Tập 24

3214 lượt xem

Tập 25

3235 lượt xem

Tập 26

3219 lượt xem

Tập 27

3208 lượt xem

Tập 28

3584 lượt xem

Tập 29

5082 lượt xem

Tập 30

5465 lượt xem

Tập 31

11341 lượt xem

Mỹ Nhân - Birth Of The Beauty

Chia sẻ 7.2/10

Tóm tắt:

Geum-Ran là cô gái thừa cân tốt bụng. Chồng cô – Kang-Joon có mối quan hệ với người khác. Rồi Geum-R... Mở rộng

Thông tin: