Chọn tập 1/20

Tập 1

13209 lượt xem

Tập 2

1511 lượt xem

Tập 3

980 lượt xem

Tập 4

1118 lượt xem

Tập 5

702 lượt xem

Tập 6

584 lượt xem

Tập 7

369 lượt xem

Tập 8

399 lượt xem

Tập 9

364 lượt xem

Tập 10

368 lượt xem

Tập 11

377 lượt xem

Tập 12

803 lượt xem

Tập 13

241 lượt xem

Tập 14

295 lượt xem

Tập 15

482 lượt xem

Tập 16

316 lượt xem

Tập 17

409 lượt xem

Tập 18

442 lượt xem

Tập 19

966 lượt xem

Tập 20

1869 lượt xem

Nghịch Chiến Đường Tây - Momentary Lapse Of Reason

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của TVB lấy bối cảnh những năm giữa thế kỷ 20. Kim Hoa - một cảnh sát tham nhũng, bề ngoài l... Mở rộng

Thông tin: