Chọn tập 1/20

Tập 1

102101 lượt xem

Tập 2

3413 lượt xem

Tập 3

1912 lượt xem

Tập 4

2227 lượt xem

Tập 5

1352 lượt xem

Tập 6

1167 lượt xem

Tập 7

857 lượt xem

Tập 8

938 lượt xem

Tập 9

859 lượt xem

Tập 10

803 lượt xem

Tập 11

833 lượt xem

Tập 12

1880 lượt xem

Tập 13

589 lượt xem

Tập 14

600 lượt xem

Tập 15

1066 lượt xem

Tập 16

666 lượt xem

Tập 17

876 lượt xem

Tập 18

926 lượt xem

Tập 19

2171 lượt xem

Tập 20

5265 lượt xem

Nghịch Chiến Đường Tây - Momentary Lapse Of Reason

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của TVB lấy bối cảnh những năm giữa thế kỷ 20. Kim Hoa - một cảnh sát tham nhũng, bề ngoài l... Mở rộng

Thông tin: