Chọn tập 1/20

Tập 1

62380 lượt xem

Tập 2

2799 lượt xem

Tập 3

1603 lượt xem

Tập 4

1933 lượt xem

Tập 5

1165 lượt xem

Tập 6

973 lượt xem

Tập 7

716 lượt xem

Tập 8

751 lượt xem

Tập 9

693 lượt xem

Tập 10

689 lượt xem

Tập 11

712 lượt xem

Tập 12

1579 lượt xem

Tập 13

465 lượt xem

Tập 14

504 lượt xem

Tập 15

885 lượt xem

Tập 16

558 lượt xem

Tập 17

709 lượt xem

Tập 18

774 lượt xem

Tập 19

1797 lượt xem

Tập 20

4204 lượt xem

Nghịch Chiến Đường Tây - Momentary Lapse Of Reason

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của TVB lấy bối cảnh những năm giữa thế kỷ 20. Kim Hoa - một cảnh sát tham nhũng, bề ngoài l... Mở rộng

Thông tin: