Chọn tập 1/20

Tập 1

118178 lượt xem

Tập 2

3745 lượt xem

Tập 3

2080 lượt xem

Tập 4

2430 lượt xem

Tập 5

1493 lượt xem

Tập 6

1341 lượt xem

Tập 7

953 lượt xem

Tập 8

1070 lượt xem

Tập 9

971 lượt xem

Tập 10

918 lượt xem

Tập 11

945 lượt xem

Tập 12

2101 lượt xem

Tập 13

743 lượt xem

Tập 14

680 lượt xem

Tập 15

1193 lượt xem

Tập 16

788 lượt xem

Tập 17

983 lượt xem

Tập 18

1046 lượt xem

Tập 19

2436 lượt xem

Tập 20

6057 lượt xem

Nghịch Chiến Đường Tây - Momentary Lapse Of Reason

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của TVB lấy bối cảnh những năm giữa thế kỷ 20. Kim Hoa - một cảnh sát tham nhũng, bề ngoài l... Mở rộng

Thông tin: