Ngộ Không Kỳ Truyện - Wu Kong

Chia sẻ 5.7/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Bộ phim là câu chuyện về Tôn Ngộ Không trước khi trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Với vẻ lãng tử của một hiệp khách, Tôn Ngộ Không quyết tâm theo học võ nghệ tại tiên giới. Trong một trận chiến, Ngộ Không bị ném vào nhân gian. Trải qua nhiều khó khăn hoạn nạn, cuối cùng Ngộ Không đã tìm lại được bản thân mình, có thêm tình bạn cùng Dương Tiễn và một tình yêu đẹp chốn tiên giới cùng Tử Hà tiên tử. Thế nhưng, những mâu thuẫn nảy sinh trong tình yêu đã khiến Tôn Ngộ Không nổi giận đại náo thiên cung…