Chọn tập 1/13

Tập 1

105085 lượt xem

Tập 2

14200 lượt xem

Tập 3

6496 lượt xem

Tập 4

4441 lượt xem

Tập 5

6477 lượt xem

Tập 6

5018 lượt xem

Tập 7

4288 lượt xem

Tập 8

3942 lượt xem

Tập 9

5296 lượt xem

Tập 10

3918 lượt xem

Tập 11

3745 lượt xem

Tập 12

3667 lượt xem

Tập 13

7715 lượt xem

Ngôi Trường Ma Ám - ThirTEEN Terrors

Chia sẻ 7.8/10

Tóm tắt:

Mỗi trường đều có một quá khứ che giấu,có những điều xảy ra mà không ai muốn nhớ đến, có những học s... Mở rộng

Thông tin:

X

Bỏ qua Đăng ký

X

Thuê bao 0

Bỏ qua Đồng ý