Người Dịch Chuyển - Jumper

Chia sẻ 6.1/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

David, cậu bé nhút nhát lớn lên cùng ông bố nát rượu. Một ngày cậu phát hiện mình có khả năng di chu... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Thuê bao 0

Bỏ qua Đồng ý