Người Sói - The Wolverine

Chia sẻ 6.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Gặp lại một cố nhân tại xứ mặt trời mọc, Logan nhận được một đề nghị có thể khiến anh thay đổi hoàn ... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Thuê bao 0

Bỏ qua Đồng ý