Người Sói: Trận Chiến Cuối Cùng - Logan

Chia sẻ 8.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Bối cảnh năm 2029, dị nhân gần như bị tuyệt diệt. Wolverine phải đối mặt với sự lão hóa cả về thể ch... Mở rộng
X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn