Người Thái Giám Cuối Cùng - Lai Shi, China's Last Eunuch

Chia sẻ 6.5/10

THÔNG TIN PHIM

Là một bộ phim lịch sử Hồng Kông năm 1988 do đạo diễn Jacob Cheung đạo diễn. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Ni Kuang về thái giám Sun Yaoting.
X

Bỏ qua Tải ứng dụng