Nguồn Sống Cuối Cùng - The Last Survivors

Chia sẻ 5.4/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Một cô gái trẻ chiến đấu bằng mọi giá để bảo vệ cái giếng nước cuối cùng trong thời kỳ Trái đất bị hạn hán khốc liệt, trước sự xâm chiếm của lũ nhà giàu tham lam