Nhà Có Một Tá Con - Cheaper By The Dozen

Chia sẻ 5.8/10

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Một gia đình 12 người con, di chuyển từ thị trấn đến thành phố sau khi Tom Baker có công việc trong mơ của mình -huấn luyện đội tuyển bóng đá. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, các con sẽ làm gì để cứu vãn gia đình của họ khi hạnh phúc bắt đầu tan rã?
X

Bỏ qua Tải ứng dụng