Nhiếp Ẩn Nương - The Assassin

Chia sẻ

Trailer

X

THÔNG TIN PHIM

Phim kể về cuộc đời của nữ thích khách Nhiếp Ẩn Nương cùng sứ mệnh khai trừ những kẻ có âm mưu làm phản đe dọa triều đình nhà Đường.