Chọn tập 1/20

Tập 1

146579 lượt xem

Tập 2

25477 lượt xem

Tập 3

11494 lượt xem

Tập 4

11246 lượt xem

Tập 5

9120 lượt xem

Tập 6

9082 lượt xem

Tập 7

11005 lượt xem

Tập 8

9116 lượt xem

Tập 9

8245 lượt xem

Tập 10

9000 lượt xem

Tập 11

8211 lượt xem

Tập 12

8360 lượt xem

Tập 13

8656 lượt xem

Tập 14

8158 lượt xem

Tập 15

7934 lượt xem

Tập 16

7651 lượt xem

Tập 17

8591 lượt xem

Tập 18

8167 lượt xem

Tập 19

10936 lượt xem

Tập 20

13276 lượt xem

Pháp Sư Vô Tâm - Wu Xin The Monster Killer

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của TVB kể về Pháp Sư Vô Tâm - một người mang trong mình khả năng không già đi, không chết. ... Mở rộng

Thông tin: