Chọn tập 1/20

Tập 1

201116 lượt xem

Tập 2

31246 lượt xem

Tập 3

16082 lượt xem

Tập 4

15355 lượt xem

Tập 5

12402 lượt xem

Tập 6

12241 lượt xem

Tập 7

15240 lượt xem

Tập 8

12318 lượt xem

Tập 9

11238 lượt xem

Tập 10

12252 lượt xem

Tập 11

11099 lượt xem

Tập 12

11460 lượt xem

Tập 13

11582 lượt xem

Tập 14

11166 lượt xem

Tập 15

10788 lượt xem

Tập 16

10435 lượt xem

Tập 17

11698 lượt xem

Tập 18

11187 lượt xem

Tập 19

15355 lượt xem

Tập 20

18635 lượt xem

Pháp Sư Vô Tâm - Wu Xin The Monster Killer

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của TVB kể về Pháp Sư Vô Tâm - một người mang trong mình khả năng không già đi, không chết. ... Mở rộng

Thông tin: