Chọn tập 1/20

Tập 1

967327 lượt xem

Tập 2

40512 lượt xem

Tập 3

23286 lượt xem

Tập 4

22379 lượt xem

Tập 5

17693 lượt xem

Tập 6

17739 lượt xem

Tập 7

22142 lượt xem

Tập 8

17830 lượt xem

Tập 9

16216 lượt xem

Tập 10

17631 lượt xem

Tập 11

16229 lượt xem

Tập 12

16533 lượt xem

Tập 13

16927 lượt xem

Tập 14

16123 lượt xem

Tập 15

15397 lượt xem

Tập 16

14954 lượt xem

Tập 17

16746 lượt xem

Tập 18

15926 lượt xem

Tập 19

21984 lượt xem

Tập 20

27137 lượt xem

Pháp Sư Vô Tâm - Wu Xin The Monster Killer

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim bộ của TVB kể về Pháp Sư Vô Tâm - một người mang trong mình khả năng không già đi, không chết. ... Mở rộng

Thông tin: