Quái Nhân - Deadpool

Chia sẻ 8/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Deadpool xoay quanh Wade Wilson - kẻ nằm trong Lực Lượng Đặc Biệt. Sau khi trải qua cuộc thử nghiệm ... Mở rộng

Thông tin:

X

Bỏ qua Đăng ký

X

Bỏ qua Gửi tin nhắn