Quái Vật Godzilla - Godzilla

Chia sẻ 6.4/10

Tóm tắt:

Phim là sự tái sinh của Godzilla và mở ra một cuộc phiêu lưu mới. Quái vật huyền thoại lần này không... Mở rộng

Thông tin: