Sao Nhập Ngũ (SS1): Vượt Qua Giới Hạn - Tập 5: Thanh Duy, Huỳnh Anh “Bất Đồng” Quan Điểm

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Sao Nhập Ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.