Sao Nhập Ngũ (SS2): Thử Thách Bản Lĩnh - Tập 2: Xuân Phúc Thành "Thương Binh", Quốc Thiên Hóa "Vua"

Chia sẻ

THÔNG TIN PHIM

Sao Nhập Ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.